F.A.Y.N. INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA

Integrativna psihoterapija združuje pristope različnih psihoterapevtskih usmeritev (psihoanalitična, gestalt, psihodinamska, transakcijska analiza, vedenjsko kognitivna …) in posameznika obravnava celostno: kot celoto čustvene, miselne, vedenjske, telesne ter duhovne ravni, kot cilj pa zastavlja osebnostno integracijo.  Način dela in intervence v integrativni psihoterapiji temeljijo na obširnih raziskavah in teorijah, v ospredju pa je odnos med klientom in psihoterapevtom, ki se vzpostavi v procesu in omogoča klientu postopno razreševanje težav ter celostno osebnostno in psihološko nadgrajevanje.

Aida izvaja še EMDR terapijo (desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gibanjem), ki se je prvotno razvila pri psihoterapiji travme (PTSD), danes pa se uspešno uporablja tudi pri drugih vrste težavah. Omogoča zdravljenje pri različne vrste simptomih in čustvenih težavah, ki so posledica travmatskih življenjskih dogodkov. V splošnem velja, da je ob hudi in ponavljajoči se čustveni stiski potrebna dolgotrajna obravnava, novejše raziskave pa kažejo, da uporaba EMDR v psihoterapiji  omogoča hitrejše in učinkovitejše spremembe. Lahko se uporablja kot posamezna metoda ali ena izmed tehnik v globinskem procesu psihoterapije.

Psihoterapija je učinkovita pri reševanju naslednjih težav in simptomov:

  • panični napadi,
  • anksioznost
  • depresivnost,
  • občutki brezsmisla in osamljenost,
  • žalovanje,
  • nizka samopodoba,
  • težave v medosebnih odnosih,
  • soočanje s stresom in izgorelostjo,
  • motnje hranjenja,
  • težave, ki nastanejo kot posledica travmatičnih dogodkov (spolna zloraba, posttravmatski stresni sindrom ob agresivnih napadih, naravnih nesrečah …) ipd.