F.A.Y.N. TERAPIJA S KONJI

Sanja izvaja energijske terapije s pomočjo konjev. Konj, kot medij, je izredno senzibilen in privabi na plan vsa naša notranja stanja. Vse, kar je v nas, se prezrcali vanj in tako nam raziskovanje sebe, ob konju ali na njegovem hrbtu, ponudi edinstveno ogledalo v naše notranje dogajanje.

Terapije so individualne, posameznik pa na terapiji prejme to, kar v danem trenutku najbolj potrebuje. Sanjino vodilo je: “Ko sebi dovolimo biti povsem takšni kot smo, odpremo vrata v življenje.”

Pri F.A.Y.N. energijski terapiji s konjem ne gre toliko za odpravo ali izboljšanje fizičnega stanja telesa, čeprav je tudi to ena izmed pozitivnih posledic takšne terapije. Gre bolj za povezovanje med mogočno, a istočasno nežno živaljo, kot je konj, in jahačem. Znanje jahanja za pričetek terapije ni potrebno, saj je ves proces usmerjen v gradnjo odnosa med konjem in človekom ter v opazovanje intuitivnega, spontanega dogajanja, ki se razvija med terapijo.

Terapija je primerna tako za otroke kot tudi za odrasle … nenazadnje, starost nima veliko opraviti z zdravim duhom v zdravem telesu, kajne? Delno je Sanjina terapija vpletena tudi v program F.A.Y.N. PREMIUM.

F.A.Y.N. mnenja

Konjev me je vedno bilo nekoliko strah, vendar pa me je bilo strah tudi veliko drugih stvari v življenju. Ko sem si končno dovolila raziskati ta strah in to s Sanjino pomočjo, sem odkrila še mnogo drugega, za kar pa sem danes hvaležna, saj mi je prav to pomagalo zrasti in postati močnejša.

Marjeta, o zasebni terapiji s konjem

Že Sanjina prisotnost človeka umiri in mu nekako dovoli, da je to, kar je. Vsak nadaljnji trud pa je absolutni korak naprej, proti bolj svobodnemu življenju.

Borut, o Sanjinem delu

Človek se ne more vedno najti v klasičnih pristopih reševanja življenjskih problemov. Prav zato pa je Sanjina F.A.Y.N. terapija s konjem nekaj posebnega … za posebne ljudi … s posebnimi življensjkimi problemi. Hvala Sanja! In hvala Paž.

Martina, o zasebni terapiji s konjem

Izvedite več o F.A.Y.N. terapiji s konji.