Aida Al Shammary

“Vse, kar moramo vedeti o sebi, je že v nas.”

-Aida Al Shammary

Aida je zaključila univerzitetni študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, po zaključenem študiju psihologije pa se je vpisala še na specialistični študij integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje v Ljubljani. Kot psihologinja je opravljala pripravništvo s področja socialnega varstva, kasneje pa kot strokovna delavka delala na področju nevladnega in javnega sektorja. Trenutno izvaja individualne psihoterapije v Mariboru.

Skozi lastno izkušnjo procesa v psihoterapiji in skozi druge (predvsem telesne) metode raziskuje sebe in na lastni koži prepoznava, kako pomembno je v življenju imeti ob sebi vsaj eno osebo, ki neobsojajoče sprejema in nudi potrebno podporo ob težkih, bolečih življenjskih izkušnjah. Ustvarjanje sočutnega terapevtskega odnosa, nudenje čustvene podpore in nežno spodbujanje klientov k izražanju pristnega dela sebe so vodila njenega psihoterapevtskega dela.

Zase pravi, da želi s svojim psihoterapevtskim delom ponuditi svoj prispevek k temu, da bi lahko čim več ljudi zaživelo v harmoniji s sabo in drugimi ter da bi lahko nekoč vsi ljudje skupaj ustvarjali pogoje za prijetnejše bivanje na »našem« planetu.


Pišite Aidi

Če želite zasebno psihoterapijo ali pa želite z Aido sodelovati, ste dobrodošli v njenem elektronskem nabiralniku.